top of page

Integritetspolicy

Lindströms Sverige AB värnar om din integritet och de personuppgifter du lämnar till oss och arbetar utifrån gällande lagar och regler kring personuppgiftsskydd för att hålla dem säkra.

Den nya lagen

Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och som ger ett djupare integritetsskydd till privatpersonens personuppgifter.

  • En stärkt integritet, skydd och tillgång till dina uppgifter.

  • Ett ökat krav på gallring av personuppgifter.

 

Vad är personuppgift och hur behandlas den?

En personuppgift är information som kan identifiera en specifik individ, så som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller liknande.

Lindströms Sveriges behandling av dina uppgifter utgörs av insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

 

Vilka delas informationen med?

Dina personuppgifter behandlas och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss.
Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Vilka delas informationen med?

Vi har inrättat nya säkerhetsrutiner, för att på bästa möjliga sätt skydda dina personuppgifter. Våra brandväggar och antivirusprogram förhindrar intrång där dina uppgifter kan läckas. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är ytterst begränsad.

Den information du skickar via vårt kontaktformulär krypteras och skickas som mejl till en kontaktperson och förblir därför privat.
Eventuell ersättning för reklamationer där adress, namn och telefonnummer anges, delas aldrig vidare till personer utanför organisationen.

 

Vilken data samlas in?

Kontaktformulär: Via ett kontaktformulär på www.lindstroms.se samlar vi in personlig data ifall du vill kontakta oss av någon anledning (namn, epost, telefonnummer och adress). Vi använder de här uppgifterna för att kunna besvara din fråga och eventuellt möjliggöra en smidigare kompensation. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan. Uppgifterna från kontaktformuläret lämnas aldrig vidare till tredje part.
 

Kunduppgifter: När vi behandlar våra godstransporter, behöver vi namn för ansvarig som tar emot leveransen. Genom vårt ordersystem sparas mejladress, telefonnummer och förnamn på vederbörande för att säkerställa en så felfri leverans som möjligt. Vi behöver dem också för att kunna skicka fakturor och avtal. Vi sparar dina uppgifter så länge vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för eventuella avtal.

 

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter om behandlingen av dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system

  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.

  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter

  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

  • Rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet

 

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Google analytics

Vår hemsida använder cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din webbläsare, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.

LOGGA_LINDSTRÖMS.
bottom of page